บริการลงโฆษณากับวิชาการ ดอท คอม

1.บริการโฆษณาในหน้าเว็บไซต์(Banner)

2.บริการโฆษณาแบบบทความแนะนำ (Advertorial)

3.บริการโฆษณาข่าวประชาสัมพันธ์ (PR News)

4. บริการโฆษณาสื่อสังคมออนไลน์ (Facebook Post)

หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายขายโฆษณา ในเวลาทำการตั้งแต่เวลา 8.00 – 19.00 น. ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  061 635 0956 อีเมล komson@vcharkarn.com