Blog วิชาการ บล็อก ประสบการณ์ แบ่งปัน | วิชาการ.คอม

บล๊อกอัพเดทล่าสุด

  
การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่องการหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่องการหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านสุขสำรา ผู้วิจัย ... [เข้าชม 20] [โดย รัตธิญา]

รายงานการใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ เพื่อพัฒนาประสานสัมพันธ์กล้ามเนื้อมือกับตา สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ เพื่อพัฒนาประสานสัมพันธ์กล้ามเนื้อมือกับตา สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 ผู้วิจัย สุจิตรา คำเกลี้ยง ปีการศึกษา 2560 ... [เข้าชม 18] [โดย thaniya]

รายงานการใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ เพื่อพัฒนาประสานสัมพันธ์กล้ามเนื้อมือกับตา สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ เพื่อพัฒนาประสานสัมพันธ์กล้ามเนื้อมือกับตา สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 ผู้วิจัย สุจิตรา คำเกลี้ยง ปีการศึกษา 2560 ... [เข้าชม 4] [โดย Thaniya]

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 (ค33202) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 (ค33202) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ... [เข้าชม 7] [โดย นัธริยานันท์]

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 (ค33202) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 (ค33202) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ... [เข้าชม 6] [โดย นัธริยานันท์]

ระบบ Hybrid ทำงานอย่างไง

ระบบการทำงานของ Hybrid ... [เข้าชม 249] [โดย Babala Zabzab]

จีนจัดตั้งเครือข่ายการพัฒนาพลังงานสะอาดในระดับภูมิภาคเพื่อแบ่งปันโอกาสใหม่ในการเชื่อมต่อพลังงาน

นาย หลิว เจิ้นย่า กล่าวว่า ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นภูมิภาคที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกเร็วที่สุด ดังนั้นอุปสงค์และอุปทานด้านการพัฒนาพลังงานก็มีมากขึ้น โดยปัจจุบันมีสัดส่วนการใช้พลังงานฟอสซิลที่สูงเกินพลังงานอื่นๆ ... [เข้าชม 66] [โดย TR-NEWS]

จีนจัดตั้งเครือข่ายการพัฒนาพลังงานสะอาดในระดับภูมิภาคเพื่อแบ่งปันโอกาสใหม่ในการเชื่อมต่อพลังงาน

วันที่ 16 ตุลาคมที่ผ่านมา ได้มีพิธีเปิดการประชุมอภิปรายในหัวข้อ “การพัฒนาด้านการเชื่อมต่อพลังงานระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” หรือ Northeast Asia and Southeast Asia Energy ... [เข้าชม 50] [โดย TR-NEWS]

การพัฒนาการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดคำศัพท์(Vocabulary) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

การวิจัยในครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดคำศัพท์(Vocabulary) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเพื่อเปรียบเทียบการรู้คำ ... [เข้าชม 149] [โดย วิไลวรรณ เจือทอง]

การพัฒนาการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดคำศัพท์(Vocabulary) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

การวิจัยในครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดคำศัพท์(Vocabulary) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเพื่อเปรียบเทียบการรู้คำ ... [เข้าชม 140] [โดย วิไลวรรณ เจือทอง]

การพัฒนาการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดคำศัพท์(Vocabulary) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

การวิจัยในครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดคำศัพท์(Vocabulary) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเพื่อเปรียบเทียบการรู้คำ ... [เข้าชม 35] [โดย วิไลวรรณ เจือทอง]

การพัฒนาการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดคำศัพท์(Vocabulary) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

โรงเรียน โรงเรียนเมืองพัทยา 6 (วัดธรรมสามัคคี) ผู้วิจัย นางรสริน อินทรา ปีการศึกษา 2560 บทคัดย่อ การวิจัยในครั้งนี [เข้าชม 36] [โดย วิไลวรรณ เจือทอง]

ทานอาหารแบบไหนที่จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

อาหารแบบไหนที่จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน [เข้าชม 80] [โดย Babala Zabzab]

ทานอาหารแบบไหนที่จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

อาหารแบบไหนที่จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน [เข้าชม 71] [โดย Babala Zabzab]

เรียนต่อมหาลัยใน UK

เรียนต่อมหาลัยในอังกฤษ [เข้าชม 88] [โดย studyoverseas]

เรียนต่อมหาลัยใน UK

เรียนต่อมหาลัยในอังกฤษ [เข้าชม 68] [โดย ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ]

รีวีวครีมกันแดดทาหน้า 3 ตัว ที่เหมาะกับคนหน้ามัน

รีวีวครีมกันแดดทาหน้า 3 ตัว ที่เหมาะกับคนหน้ามัน [เข้าชม 85] [โดย Babala Zabzab]

รีวีวครีมกันแดดทาหน้า 3 ตัว ที่เหมาะกับคนหน้ามัน

รีวีวครีมกันแดดทาหน้า 3 ตัว ที่เหมาะกับคนหน้ามัน [เข้าชม 70] [โดย Babala Zabzab]

TISAC Arts

On Friday 5th October Regent’s International School Bangkok hosted TISAC Key Stage 1 Arts day. 7 international schools enjoyed a variety of workshops led by Regent’s highly qualified staff. There were ... [เข้าชม 87] [โดย Admin]

TISAC Arts

On Friday 5th October Regent’s International School Bangkok hosted TISAC Key Stage 1 Arts day. 7 international schools enjoyed a variety of workshops led by Regent’s highly qualified staff. There were ... [เข้าชม 66] [โดย Admin]

TISAC Arts

On Friday 5th October Regent’s International School Bangkok hosted TISAC Key Stage 1 Arts day. 7 international schools enjoyed a variety of workshops led by Regent’s highly qualified staff. There were ... [เข้าชม 44] [โดย Regentsbkk]

TISAC Arts

On Friday 5th October Regent’s International School Bangkok hosted TISAC Key Stage 1 Arts day. 7 international schools enjoyed a variety of workshops led by Regent’s highly qualified staff. There were ... [เข้าชม 42] [โดย Regentsbkk]

TISAC Arts

On Friday 5th October Regent’s International School Bangkok hosted TISAC Key Stage 1 Arts day. 7 international schools enjoyed a variety of workshops led by Regent’s highly qualified staff. There were ... [เข้าชม 42] [โดย Regentsbkk]

การพัฒนาผลการเรียนรู้ รายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 (อ31201) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เรื่อง English in Newspaper (ภาษาอังกฤษในหนังสือพิมพ์) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การพัฒนาผลการเรียนรู้ รายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 (อ31201) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เรื่อง English in Newspaper (ภาษาอังกฤษในหนังสือพิมพ์) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกทักษะ ... [เข้าชม 78] [โดย มานะ คงสามัคคี]