ขณะนี้ยังไม่มีเปิดรับสมัคร

             เว็บไซต์ (วิชาการ.คอม) www.vcharkarn.com
สื่อกลางสำหรับกลุ่มคนหลากหลายความรู้ หลากหลายวัย หลากหลายสาขาอาชีพ
เพื่อสร้าง และถ่ายทอดความรู้ให้แก่สังคมไทย