ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการประชุม

ระหว่างการประชุม....

สวัสดีครับ วันนี้ครูพี่ติงลี่จะมาให้ความรู้เรื่องประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในการประชุมนะครับ เพราะทุกวันนี้ภาษาอังกฤษสำคัญมาก โดยเฉพาะในการทำงาน มาดูกันครับว่าระหว่างประชุมนั้น เราสามารถพูดอะไรได้บ้าง

ในระหว่างที่เราประชุมกันอยู่นั้น อาจมีการตั้งคำถาม แสดงความคิดเห็น หรือไม่ก็ขอให้อธิบายอะไรบางอย่างเมื่อเราไม่เข้าใจ ฉบับนี้พี่ติงลี่เลยมีตัวอย่างประโยคที่อาจจะนำไปปรับใช้ได้กับสถานการณ์ต่างๆ ระหว่างการประชุม

การตั้งคำถาม Raising a Question ในการประชุมแต่ละที่หรือแต่ละครั้งก็มีกติกาแตกต่างกันไปเรื่องถามคำถาม บางที่ก็ให้ถามหลังจากประชุมเสร็จ แต่บางที่ก็ถามได้เลย อาจจะต้องยกมือขออนุญาตก่อนด้วยหรือไม่ คุณควรรู้มารยาทเหล่านี้ไว้ด้วย และเมื่อจะถามคำถาม ลองใช้ประโยคเหล่านี้ดู

I have a (few) question. ผมมีคำถาม ( few ใช้ในกรณีมีมากกว่าหนึ่งคำถาม) แล้วตามด้วยคำถามในเรื่องนั้นๆ เช่น

Your marketing plan is like that of last year, isn’t it?

What is the new project and when will it start?

Who will be responsible for the talk in Dubai?

ส่วนการแสดงความคิดเห็น Stating your Opinion โดยปกติเราอาจจะต้องแสดงความคิดเห็น อาจจะมีคนถามหรือเราอาจจะอยากพูดสิ่งที่เราคิด ในภาษาอังกฤษ เราอาจจะใช้สำนวนเหล่านี้เพื่อแสดงว่าสิ่งที่เราจะพูด “เป็นความเห็นส่วนตัว” ของเรา เช่น

In my opinion….ในความคิดของฉัน/ ผม                  I regard... ฉัน/ ผมมองว่า

     I think …… ฉัน/ ผมคิดว่า                                         Speaking for myself... ถ้าพูดในมุมของฉัน/ ผม

To me... สำหรับฉัน/ ผม                                            It seems to me that..... สำหรับฉัน/ ผม ดูเหมือนว่า

I believe that... ฉัน/ ผมเชื่อว่า                                  According to me... ตามที่ฉัน/ ผมคิด

และเมื่อต้องการให้อธิบายเพิ่มเติมให้กระจ่าง Asking for clarity เราก็สามารถพูดได้ว่า

Can/ Could you explain that? คุณช่วยอธิบายหน่อยได้ไหม

I still don’t get that, can you give me more examples? ฉัน/ ผมยังไม่ค่อยเข้าใจ ขอตัวอย่างเพิ่มได้ไหมครับ/ คะ


ขอบคุณข้อมูลจาก ครูพี่ติงลี่ (info@xchangeenglish.com)

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ XChange English