บทเรียน วิทย์ทั่วไป

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)36065
Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)93913
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิตวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต10223
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??16903
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ76508
ดวเทียมและยานอวกาศดวเทียมและยานอวกาศ51694
กำเนิดระบบสริยะกำเนิดระบบสริยะ34873
ระยะห่างของดาวฤกษ์ระยะห่างของดาวฤกษ์57115
สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์115208
ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์41099
วิวัฒนาการของดาวฤกษ์วิวัฒนาการของดาวฤกษ์75986
กาแล็กซี่กาแล็กซี่41398
กำเนิดเอกภพกำเนิดเอกภพ102348
เอกภพเอกภพ24675
การลำดับชั้นหินการลำดับชั้นหิน89129
ซากดึกดำบรรพ์ซากดึกดำบรรพ์49396
อายุทางธรณีวิทยาอายุทางธรณีวิทยา50876
หลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาคหลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาค119858
แผ่นธรณีภาค   และการเคลื่อนที่แผ่นธรณีภาค และการเคลื่อนที่10943
ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา94356
โครงสร้างโลกโครงสร้างโลก50077
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี25928
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ29112
โลหะแทรนซิซันโลหะแทรนซิซัน8958
ธาตุหมู่ 8Aธาตุหมู่ 8A23482
ธาตุหมู่ 7Aธาตุหมู่ 7A14466
ธาตุหมู่ 1A และ 2Aธาตุหมู่ 1A และ 2A23705
พันธะเคมีพันธะเคมี10763
เวเลนซ์อิเล็กตรอนเวเลนซ์อิเล็กตรอน31189
ตารางธาตุตารางธาตุ24963
โครงสร้างอะตอมโครงสร้างอะตอม41811
อัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมี66667
ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน108410
พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี22521
การเกิดปฏิกิริยาเคมีการเกิดปฏิกิริยาเคมี17979
เส้นใยสังเคราะห์เส้นใยสังเคราะห์56012
ยางสังเคราะห์ยางสังเคราะห์23077
พลาสติกพลาสติก30771
การเกิดพอลิเมอร์การเกิดพอลิเมอร์29143
พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์28279
เชื้อเพลิงในชีวิตประจำวันเชื้อเพลิงในชีวิตประจำวัน47566
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน38292
แก๊สธรรมชาติแก๊สธรรมชาติ14984
ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียมผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม110440
กำเนิดและแหล่งปิโตรเลียมกำเนิดและแหล่งปิโตรเลียม25304
กรดนิวคลีอิกกรดนิวคลีอิก19968
กลไกลการรักษาดุลยภาพกลไกลการรักษาดุลยภาพ243819
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต63403
โปรตีนโปรตีน52311
ไขมันและน้ำมันไขมันและน้ำมัน147425