บทเรียน วิทย์ทั่วไป

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)38862
Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)105269
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิตวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต10642
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??17821
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ78420
ดวเทียมและยานอวกาศดวเทียมและยานอวกาศ52789
กำเนิดระบบสริยะกำเนิดระบบสริยะ35733
ระยะห่างของดาวฤกษ์ระยะห่างของดาวฤกษ์58294
สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์120537
ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์42602
วิวัฒนาการของดาวฤกษ์วิวัฒนาการของดาวฤกษ์78606
กาแล็กซี่กาแล็กซี่42387
กำเนิดเอกภพกำเนิดเอกภพ105379
เอกภพเอกภพ25270
การลำดับชั้นหินการลำดับชั้นหิน95980
ซากดึกดำบรรพ์ซากดึกดำบรรพ์51780
อายุทางธรณีวิทยาอายุทางธรณีวิทยา56236
หลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาคหลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาค130590
แผ่นธรณีภาค   และการเคลื่อนที่แผ่นธรณีภาค และการเคลื่อนที่11478
ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา98911
โครงสร้างโลกโครงสร้างโลก50941
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี29483
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ31128
โลหะแทรนซิซันโลหะแทรนซิซัน9233
ธาตุหมู่ 8Aธาตุหมู่ 8A24606
ธาตุหมู่ 7Aธาตุหมู่ 7A15117
ธาตุหมู่ 1A และ 2Aธาตุหมู่ 1A และ 2A26196
พันธะเคมีพันธะเคมี11374
เวเลนซ์อิเล็กตรอนเวเลนซ์อิเล็กตรอน32453
ตารางธาตุตารางธาตุ25715
โครงสร้างอะตอมโครงสร้างอะตอม44848
อัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมี69952
ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน111411
พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี23087
การเกิดปฏิกิริยาเคมีการเกิดปฏิกิริยาเคมี19133
เส้นใยสังเคราะห์เส้นใยสังเคราะห์57612
ยางสังเคราะห์ยางสังเคราะห์24133
พลาสติกพลาสติก31787
การเกิดพอลิเมอร์การเกิดพอลิเมอร์30236
พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์29274
เชื้อเพลิงในชีวิตประจำวันเชื้อเพลิงในชีวิตประจำวัน48593
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน40585
แก๊สธรรมชาติแก๊สธรรมชาติ15464
ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียมผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม114960
กำเนิดและแหล่งปิโตรเลียมกำเนิดและแหล่งปิโตรเลียม26315
กรดนิวคลีอิกกรดนิวคลีอิก21029
กลไกลการรักษาดุลยภาพกลไกลการรักษาดุลยภาพ259711
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต65633
โปรตีนโปรตีน53823
ไขมันและน้ำมันไขมันและน้ำมัน153652