ห้องหลัก : ทั่วไปโดยอ่านตอบ
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมการปกครองlamai1130
แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมการปกครองlamai1080
แนวข้อสอบ วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร กรมการปกครองlamai1120
แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมการปกครองlamai970
แนวข้อสอบ นิติกร กรมการปกครองlamai1070
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน กรมพัฒนาที่ดินlamai1010
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน กรมพัฒนาที่ดินlamai980
แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน กรมพัฒนาที่ดินlamai990
แนวข้อสอบ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมพัฒนาที่ดินlamai1070
แนวข้อสอบ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน กรมพัฒนาที่ดินlamai1090
แนวข้อสอบ+พร้อมเฉลย นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน กรมพัฒนาที่ดินlamai1000
แนวข้อสอบ นักสำรวจดินปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดินlamai1130